Cho Thuê

TẠI DĨ AN | CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHO CHỨA HÀNG TẠI DĨ AN BÌNH DƯƠNG 1500M2 - 3500M2 - 4500M2

  • Diện tích: 1500M2/3500M2/4500M2
  • Khu vực: Bình Dương
  • Giá: 45,000 VNĐ/tháng
  • CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHO CHỨA HÀNG TẠI DĨ AN BÌNH DƯƠNG 1500M2 - 3500M2 - 4500M2

MAIGIAPHUOCTHINH